Yönetim Anlayışımız

Trabzon İçin En Büyük Projemiz Yeni Yönetim Anlayışımız Olacaktır

Gönül Belediyeciliği

Mesaimizin büyük bölümünü vatandaşlarımız ile geçirecek, halkın arasında, ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağız. Bu şehirde yaşayan, bu şehrin sokaklarında olan bir belediye başkanı…

Ehliyet, Liyakat ve Hakkaniyet

Seçilmiş ve atanmış yerel yetkililerin görevlerini hakkaniyet ve adalet anlayışı içerisinde layıkıyla yapacak ehliyet ve liyakata sahip olmalarına büyük özen göstereceğiz.

İstişare ve Ortak Akıl

Şehrin sorunlarına şehrin dinamikleriyle çözüm arayacak, sorunun tarafını çözümün de parçası yapacağız.

Kapsayıcılık ve Kucaklayıcılık

Dışlayıcı değil, kapsayıcı olacağız. Bizim gibi düşünen-düşünmeyen her kesimi dinleyen ve kucaklayan bir anlayışı hakim kılacağız.

Gelecek Yönelimli Anlayış

Sonraki nesillerin hak ve hukukunu zedelememek için sürdürülebilir gelecek planlamalarını önceleyeceğiz.

Vatandaş Odaklı Hizmet Anlayışı

Vatandaşlar tüm belediye birimlerinin ve hizmet süreçlerinin merkezinde bulunacaktır. Hedefimiz halkımızın beklentilerine cevap verebilmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmektir.

Hukuk ve İnsan Hakları

Tüm vatandaşlarımızın hukuklarının korunması, haklarına saygı gösterilmesi ve hiçbir ayrımcılığa uğramamaları için hukuk devleti ve insan hakları ilkelerine sonuna kadar riayet edilecektir.

Çevreye Saygılı Şehir

Tüm projelerimizi, şehrin renkleri olan mavi ve yeşili koruyan hatta daha da geliştiren bir bakış açısı ile oluşturacağız.

Yenilikçilik ve Değişim

Sorunlara yeni çözümler ve şehre iyi gelecek uygulamalar için tüm birimlerimizde yenilikçi ve değişime açık bir anlayışı destekleyeceğiz.

Halkla Birlikte Yönetim

Halkımızın belediyenin karar verme süreçlerine daha etkin şekilde katılımını sağlamak için gereken mekanizmaları kuracak ve bu konuda halkımızı teşvik edeceğiz.

Sosyal Belediyecilik

Devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan tüm hemşerilerimiz ile daha yakından ilgileneceğiz. Ayrıca sokak hayvanlarımızdan da merhametimizi esirgemeyeceğiz.

Şeffaflık ve Tasarruf

İster seçilmiş ister atanmış olsun, tüm yerel yöneticiler tüm iş ve işlemlerinde şeffaflık ve tasarruf ilkelerini benimseyeceklerdir.

Etkin Kaynak Kullanımı

Belediyenin kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanarak hizmetlerimizi gerçekleştirecek, israfa kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

Bilgiye Erişim

Halkın belediye ile ilgili bilgilere kolayca ulaşmasına imkan sağlayacak, kaynakların nasıl yönetildiğini ve kararların nasıl alındığını anlamasını kolaylaştıracak çalışmalar yapacağız.

Belediyenin Çıkarlarını Önceleme

Kamunun çıkarının özel çıkarlardan önde tutulduğu bir belediyecilik anlayışını her kademede yaygınlaştıracağız.

Birlikte çalışma kültürü ve iş birliği

İlçe belediye başkanları ekibimizin kıymetli birer parçası ve en yakın mesai arkadaşlarımızdır. Başta ilçe belediyeleri olmak üzere tüm kamu kurumlarıyla iş birliğini artırarak, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini hedefliyoruz. Özel sektör ve iş dünyasıyla daha güçlü bir iş birliği kurarak özel sektörün belediyeye ilgisi ve desteği artırılacak, belediyenin de özel sektörün tecrübelerinden yararlanması sağlanacaktır. Sivil toplum kuruluşları, gönüllü kişiler ve toplum kesimleriyle “birlikte çalışma-birlikte üretme” ruhu içerisinde iş birliğini geliştirerek, hizmetlerde gönüllü katkısını artırmayı önemsiyoruz.

Sağlam Mali Yönetim

Belediye kaynaklarını basiretli ve verimli bir şekilde kullanacak ve bunun için uzman bir kadroyla sağlam bir mali yönetim yapısı oluşturacağız.